Apps Ardour Icon

Apps Ardour Icon

Similar Icons: 

Related Icons